Co jsou to soubory cookies? 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou poslány ze strany serveru, na němž jsou provozovány internetové stránky, a to prohlížeči internetových stránek, v němž jsou internetové stránky zobrazovány a používány. Při návštěvě internetových stránek přitom prohlížeč tyto textové soubory stahuje a ukládá do Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení, které pro zobrazení internetových stránek zrovna používáte. Následně, při každé další návštěvě těchto internetových stránek se soubory cookies zasílají zpět serveru.

Jaká je doba platnosti cookies? 

Doba platnosti cookies záleží na konkrétním typu těchto textových souborů, a to:

 • Trvalé cookies (session cookies) – tyto cookies zůstávají ve Vašem zařízení po dobu, která je stanovená v souboru cookie, aktivují se vždy, když navštívíte internetovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila.
 • Relační cookies (persistent cookies) – tyto soubory umožňují provozovatelům internetových stránek propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení internetových stránek, v okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče; tento typ cookies má pouze dočasnou povahu a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

K čemu se cookies používají? 

Cookies jsou vždy používány s určitým cílem, podle nějž je lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií:

 • Technické cookies – jsou nezbytně nutné, aby mohly fungovat internetové stránky a určité funkce (technicky) na Vašem prohlížeči, např. přístup k chráněným nebo zabezpečeným částem internetových stránek správce, a bez této kategorie cookies nefungují některé služby, např. nákupní košík.
 • Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak používáte internetové stránky, např. které stránky se nejvíce používají a kde se objevují chybová hlášení; cílem této kategorie cookies je poskytnout majiteli internetových stránek přehled, jak webové stránky fungují a jak je může vylepšit, proto tyto cookies také napomáhají vylepšení uživatelského pohodlí.
 • Reklamní cookies – používají se k tomu, aby byly reklamní inzeráty na Vás při návštěvě internetových stránek co nejvíce zacíleny, aby se zajistilo, že neuvidíte stále tu samou reklamu a aby se měřila účinnost reklamní kampaně.

Které kategorie cookies na https://cavallaropetra.cz/ a jakým způsobem správce používá? 

 • správce používá na https://cavallaropetra.cz/ především technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění základní funkce internetových stránek, a k jejich použití se nevyžaduje Váš souhlas.
 • správce používá na https://cavallaropetra.cz/ analytické cookies, ke kterým musíte udělit svůj souhlas, přičemž Váš souhlas správce získá prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. V případě nastavení prohlížeče povolujícího stahování souborů cookies používáním těchto internetových stránek udělujete souhlas správci s používáním výše uvedených kategorií souborů cookies.
 • správce nepoužívá na https://cavallaropetra.cz/ reklamní cookies. správce nepoužívá reklamní cookies k tzv. remarketingu, tedy k vytváření cílené reklamy a její přizpůsobení osobám, které již internetové stránky správce navštívili.
 • Správce zpracovává na https://cavallaropetra.cz/ následující soubory cookies:

 

Kategorie

Účel

Vydavatel / Název cookies

Doba uchování

Technické

 

PHPSESSID

po uzavření prohlížeče

Analytické

pro odlišení jednotlivých uživatelů

_ga

2 roky

 

 • správce nikdy cookies nepoužívá k tomu, aby Vás osobně identifikoval, a nikdy do nich neumisťuje citlivá nebo osobní data. 

Co máte dělat, pokud s používáním cookies nesouhlasíte? 

Máte právo odmítnout udělit správci svůj souhlas s použitím cookies. Pokud nadále nechcete, aby správce cookies používal, můžete jejich používání zakázat, a to vhodným nastavením v příslušném prohlížeči. Zakázáním cookies v prohlížeči můžete negativně ovlivnit dostupnost a úplnost funkcionality internetových stránek správce https://cavallaropetra.cz/ i dalších internetových stránek.

Současně lze využívání cookies upravit prostřednictvím funkce vymazání všech cookies, které jsou již na Vašem zařízení uchovány. 

O konkrétním postupu se v obou případech můžete blíže informovat v nápovědě příslušného prohlížeče nebo manuálu příslušného zařízení. Informace o nastavení vybraných prohlížečů naleznete na těchto adresách:

V neposlední řadě máte rovněž právo internetové stránky správce https://cavallaropetra.cz/ přestat používat. 

Předává správce shromážděné informace dalšímu zpracovateli, společnosti Google Inc.? 

Správce využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, Spojené státy americké (dále také jako „Google“), která používá soubory cookies.

Informace o užívání internetové stránky https://cavallaropetra.cz/ spolu s obsahem souboru cookies je přenášen společností Google a uložen na serverech. Google užívá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání internetové stránky https://cavallaropetra.cz/ a vytváření zpráv o její aktivitě a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno právními předpisy nebo budou-li třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související funkce poskytované společností Google, a to:

 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google  nebo v informacích Google o ochraně soukromí

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout zde a nainstalovat do vašeho prohlížeče. 

Při používání služby Google Analytics může dojít k předání a zpracování informací o užívání internetové stránky https://cavallaropetra.cz/ spolu s obsahem souboru cookies na území třetích zemí. Společnost Google dodržuje rámcové dohody PrivacyShield o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a mezi Švýcarskem a Spojenými státy americkými a zajišťují tak úroveň ochrany osobních údajů ekvivalentní s právními předpisy Evropské unie (příslušné prováděcí rozhodnutí Evropské komise naleznete zde).

Petra Cavallaro

- Bc. Petra Cavallaro -
+420 734 450 998

© Copyright 2024 | Petra Cavallaro KUNDALINÍ JÓGA | Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | Soubory cookies | Nastavení cookies
Webdesign by vaclavsvestka.cz