Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jako „nařízení GDPR“),

tímto uděluji souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů poskytnutých správci,

kterým je společnost Petra Cavallaro, IČ: 026 57 678, se sídlem Spojovací 131, 664 61 Rajhradice, (dále jako „správce“), e-mail: petra1.cavallaro@gmail.com, tel. +420 734 450 998, a to za níže uvedených podmínek.

 

1. Správce bude na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 

 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Přihlašovací jméno
 • Heslo k uživatelskému účtu

 

2. Právní základ zpracování osobních údajů

 

Právním základem zpracování osobních údajů je tento Váš souhlas udělený v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. 

 

3. Účel zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • Vytvoření a vedení Vašeho uživatelského účtu

 

4. Doba uložení osobních údajů:

 

Osobní údaje budou uchovávány správcem do okamžiku odvolání tohoto souhlasu se shromažďováním, uchováváním a zpracováním Vašich osobních údajů, nejdéle však po dobu 10 let.

 

5. Způsob zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovávány následujícími způsoby:

 • Automatizovaně (strojově) v informačních systémech;
 • Manuálně. 

 

6. Předání osobních údajů třetím osobám, jakožto dalším příjemcům:

 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. 

Osobní údaje pro správce mohou zpracovávat i tito další zpracovatelé:

 • Václav Švestka, IČ: 03523187, se sídlem Podlázky 134, 293 01 Mladá Boleslav pro účely provozování internetových stránek správce https://cavallaropetra.cz/;
 • Microsoft Corporation se sídlem Redmond, Washington, Spojené státy americké, provozující službu OneDrive pro účely vnitřní evidence správce a kontroly.

 

7. Práva subjektu údajů

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte, jakožto subjekt údajů, v souladu s Nařízením GDPR mj. tato práva:

 • Právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a právo na přístup k nim.
 • Právo na opravu, resp. doplnění evidovaných osobních údajů a na jejich aktualizaci.
 • Právo na výmaz nebo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
 • Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány automatizovaně a je-li to technicky možné.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 • Právo vzít udělený souhlas kdykoli zpět nebo jej kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím písemné žádosti zaslané prostřednictvím emailu na adresu petra1.cavallaro@gmail.com nebo na adresu Spojovací 131, 664 61 Rajhradice anebo přihlášením do Vašeho uživatelského účtu a kliknutím na položku „Zrušit účet“, zadáním Vašeho hesla k uživatelskému účtu a kliknutím na položku „Potvrzuji“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.
- Bc. Petra Cavallaro -
+420 734 450 998

© Copyright 2024 | Petra Cavallaro KUNDALINÍ JÓGA | Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | Soubory cookies | Nastavení cookies
Webdesign by vaclavsvestka.cz